SDUR driver lägerverksamhet för döva barn och ungdomar som är medlemmar hos SDUR.  
Lägerverksamheten inriktar sig till de mindre barnen mellan 6-11 år, 12-17 år men också till 18-31 år om det finns intresse. 

Inriktad verksamhet för medlemmarna sker också., dessa kan vara; tjejverksamhet, killverksamhet, barnverksamhet, döva med flerfunktionsnedsättning och 18-31 års verksamhet. 

Vi driver även lovverksamhet som sker under alla de skolloven som finns, för att döva barn och ungdomar skall få möjligheten att träffas under lovet i en miljö på deras villkor – i en teckenspråkig miljö. Då de vanligtvis hemma i sitt hemområde inte har en möjlighet att få teckenspråkig stimulans bland vännerna som hör. 

SDUR ordnar ibland en eller flera större evenemang under året, detta kan t.ex. vara att delta med eget tält i ungdomsfestivaler eller anordna egna fester som t.ex. Halloweenfest eller annat liknande. Vi driver sådana evenemang vid behov och intresse. SDUR är alltid öppna för förslag och idéer från allmänheten – så länge det främjar döva barn och ungdomars fritid.

SDUR anordnar även resor till andra städer, vid vissa fall till andra länder för oftast ett reducerat pris för sina medlemmar. Oftast anordnas resor till större evenemang för döva som t.ex. Dövas Dag som arrangeras en gång om året.

SDUR är en lokal ungdomsråd som ligger under Sveriges Dövas Ungdomsförbund och vi har bra samarbete oss emellan speciellt i intressepolitiska frågor som främjar döva barn och ungdomar. 

Vi har även bra samarbete med Stockholms Dövas Förening då vi driver samma frågor för döva i allmänheten i Stockholms Län. 

Andra samarbetspartners är bland annat Manillaskolan, Nya broskolan och Alviksskolan där majoriteten av döva barn och ungdomar går i.

Andra intresseorganisationer såsom Unga Hörselskadade, Hörselskadades riksförbund Stockholm, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn Östra, IK Hephata, Svenska Dövidrottsförbundet och Sveriges Dövas Riksförbund är också viktiga samarbetspartner.