1994

Ordförande: Jörgen Hansen
Vice ordförande: Anders Malmberg
Kassör: Katarina Stenman
Ledamöter:
Michael Skarborn
Sebastian Embacher
Suppleanter:
Åsa Wahlström
Anna Larsson

1995

Ordförande: Jörgen Hansen
Vice ordförande: Sebastian Embacher
Ledamöter:
Katarina Stenman
Kristina (Kia) Norell
Sven Sandin
Suppleanter:
Lisbeth Wikström
Julia Kankkonen

1996

Ordförande: Tomas Hellström
Vice ordförande: Sebastian Embacher
Ledamöter:
Kristina (Kia) Norell
Lisbeth Wikström
Sven Sandin
Suppleanter:
Paulina Wlostowski
Joakim Hagelin-Adeby

1997

Ordförande: Tomas Hellström
Vice ordförande: Sebastian Embacher
Kassör: Ola Lundström
Ledamöter:
Sven Sandin
Alexia Lefebvre
Suppleanter:
Johan Hedren
Mindy Drapsa

1998

Ordförande: Tomas Hellström
Vice ordförande: Patrik Nordell
Kassör: Ola Lundström
Ledamöter:
Alexia Lefebvre
Ann-Sofie Nyman
Suppleanter:
Joel Kankkonen
Linnea Karmgård

1999

Ordförande: Patrik Nordell
Vice ordförande: Ann-Sofie Nyman
Kassör: Ola Lundström
Ledamöter:
Rebecka Wahlström
Addiswa Stenström
Suppleanter:
Janne Kankkonen
Linnea Karmgård

2000

Ordförande: Patrik Nordell
Vice ordförande: Jenny Ek
Kassör: Maria Farkas
Ledamöter:
Niklas Johansson
Linda Axelsson
Suppleanter:
Rebecka Wahlström
Janne Kankkonen

2001

Ordförande: Jenny Ek
Vice ordförande: Krister Schönström
Kassör: Maria Farkas
Ledamöter:
Rebecka Wahlström
Niklas Johansson
Suppleanter:
Linda Axelsson
Therese Rollvén

2002

Ordförande: Jenny Ek
Vice ordförande: Krister Schönström
Kassör: Maria Farkas
Ledamöter:
Niklas Johansson
Binesh Boromand
Therese Rollvén
Nina Sivunen

2003

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Krister Schönström
Kassör: Paulina Wlostowski
Ledamöter:
Jenny Ek
Nina Sivunen
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson

2004

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2005

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2006

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2007

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2008

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2009

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2010

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2011

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2012

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2013

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2014

Ordförande:Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

2015

Ordförande: Niklas Johansson
Vice ordförande: Jenny Ingvarsson (Carolina Wiktorsson)
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

 

2014
Ordförande: Sandra Malmlund
Vice ordförande: Gabriella Della Morte Pålstam
Kassör: Mindy Drapsa (Maja Lidbrink)
Ledamöter:
(Jenny Ingvarsson)
Sven-Emil Karmgård
Johan Lundin
Carolina Wiktorsson
Paulina Wlostowski

 

2015

Ordförande: Gabriella Della Morte Pålstam
Vice ordförande: Jamila Ouahid
Kassör: Eric Wranne
Ledamöter:
Marcus Björk
Ida Malmström
Nabil Tebibel (from juni)

 

2016
Ordförande: Sofie Hedlund
Vice ordförande: Julius Gasslander (Alexandra Polivanchuk t.om. maj)
Kassör: Gustav Wahlgren (from extra rådsmötet juni) (Julius Gasslander t.om. juni)
Ledamöter:
Jamila Ouahid
Adam Neverland
Jiin Najar
Ellinor Persson

 

2017

Ordförande: Julius Gasslander
Vice ordförande: Sofia Lindevall
Kassör: Gustav Wahlgren
Ledamöter:
David Öhman (from juni)
Jiin Najar
Ellinor Persson
Rasmus Lewis

 

2018

Ordförande: Ellinor Persson
Vice ordförande: Sofia Lindevall
Kassör: David Öhman
Ledamöter:
Kalle Lemmouh
Martina Kvist
Therese Rangfeldt
Leila Svetlov