Om SDUR

Stockholms Dövas Ungdomsråd, SDUR, är en politisk och religiös obunden organisation för barn och ungdomar mellan 6 till 30 år som använder teckenspråk.

Vi erbjuder tillgängliga (läs teckenspråkiga) verksamheter till vår målgrupp under deras fritid. Vi arrangerar läger, lovverksamhet, kurser och andra aktiviteter efter medlemmarnas önskemål. Vi har särskilda inriktade verksamhet för olika målgrupper;
”KiDS” – för barn mellan 6 och 11 år
”12-17” – för ungdomar mellan 12 och 17 år
”18-31” – för äldre ungdomar mellan 18 och 31 år
”DÖV+” – för döva med funktionsvariationer

SDUR är huvudman över fritidsgården DUKiS, en fullt teckenspråkig fritidsgård mitt i Stockholm.
På DUKiS jobbar en föreståndare samt två fritidsledare, alla är teckenspråkiga.
SDUR:s vision för våra döva* barn och ungdomar i Stockholm:

Teckenspråk
Alla döva barn och ungdomar skall ha rätt till ett liv med teckenspråk för deras språkliga, sociala och kulturella utveckling!

Tillgänglighet
Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till samhället och dess information på teckenspråk eller i någon annan visuell form!

Kultur och Fritid
Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till alla kulturutbud och fritidsverksamheter som finns i Stockholm!

Utbildning
Alla döva barn och ungdomar skall ha rätt till utbildning på teckenspråk oavsett skolgång och val av utbildning!

Sociala frågor
Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till socialt stöd och service som finns i Stockholm, på teckenspråk!

SDUR:s egna krav
Vi skall erbjuda en full teckenspråkig miljö för döva barn och ungdomar för att ge dem den tillgängliga språkmiljö de behöver för att utvecklas till harmoniska och trygga medborgare.

*Med döv menar vi barn och ungdomar med någon form av hörselnedsättning, med eller utan hjälpmedel som Cochlea Implantat och hörapparat.

Verksamhet

SDUR driver lägerverksamhet för döva barn och ungdomar som är medlemmar hos SDUR.
Lägerverksamheten inriktar sig till de mindre barnen mellan 6-11 år, 12-17 år men också till 18-31 år om det finns intresse.

Inriktad verksamhet för medlemmarna sker också., dessa kan vara; tjejverksamhet, killverksamhet, barnverksamhet, döva med flerfunktionsnedsättning och 18-31 års verksamhet.

Vi driver även lovverksamhet som sker under alla de skolloven som finns, för att döva barn och ungdomar skall få möjligheten att träffas under lovet i en miljö på deras villkor – i en teckenspråkig miljö. Då de vanligtvis hemma i sitt hemområde inte har en möjlighet att få teckenspråkig stimulans bland vännerna som hör.

SDUR ordnar ibland en eller flera större evenemang under året, detta kan t.ex. vara att delta med eget tält i ungdomsfestivaler eller anordna egna fester som t.ex. Halloweenfest eller annat liknande. Vi driver sådana evenemang vid behov och intresse. SDUR är alltid öppna för förslag och idéer från allmänheten – så länge det främjar döva barn och ungdomars fritid.

SDUR anordnar även resor till andra städer, vid vissa fall till andra länder för oftast ett reducerat pris för sina medlemmar. Oftast anordnas resor till större evenemang för döva som t.ex. Dövas Dag som arrangeras en gång om året.

SDUR är en lokal ungdomsråd som ligger under Sveriges Dövas Ungdomsförbund och vi har bra samarbete oss emellan speciellt i intressepolitiska frågor som främjar döva barn och ungdomar.

Vi har även bra samarbete med Stockholms Dövas Förening då vi driver samma frågor för döva i allmänheten i Stockholms Län.

Andra samarbetspartners är bland annat Manillaskolan, Nya broskolan och Alviksskolan där majoriteten av döva barn och ungdomar går i.

Andra intresseorganisationer såsom Unga Hörselskadade, Hörselskadades riksförbund Stockholm, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn Östra, IK Hephata, Svenska Dövidrottsförbundet och Sveriges Dövas Riksförbund är också viktiga samarbetspartner.