SDUR

Om oss

STOCKHOLMS DÖVAS UNGDOMSRÅD


Vi är en politisk och religiös obunden organisation för barn och ungdomar mellan 6 till 30 år som använder teckenspråk.


Vi erbjuder tillgängliga (läs teckenspråkiga) verksamheter till vår målgrupp under deras fritid. Vi arrangerar läger, lovverksamhet, kurser och andra aktiviteter efter medlemmarnas önskemål. Vi har särskilda inriktade verksamhet för olika målgrupper. 

SDUR är huvudman över fritidsgården DUKiS, en fulltteckenspråkigfritidsgård mitt i Stockholm.
På DUKiS jobbar en föreståndare samt två fritidsledare, alla är teckenspråkiga.

Vår historia

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan.


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan.

1935

1937

1978

1992

År 1935 ville döva ungdomar ha en egen klubb. En av ungdomarna, Stig Jakobsson, startade klubben och blev den första ordföranden för klubben som var privat och hade inte med dövföreningen att göra. Klubben hette Pelikan, därav dagens logo.

Senare insåg de att ungdomsklubben borde gå under dövföreningens beskydd och då försvann namnet Pelikan och istället bildades Stockholms Dövas Ungdomsklubb den 17:e december 1937.

Klubben anordnade olika aktiviteter där alla döva barn och ungdomar fick träffas och umgås.
Allt skedde ideellt fram till år 1978 då anställdes den allra första tjänstemannen, en ungdomskonsulent.

Fritidsgården DUKiS bildades.

VÅR VISION FÖR DÖVA* BARN OCH UNGDOMAR I STOCKHOLM

TECKENSPRÅK

Alla döva barn och ungdomar skall ha rätt till ett liv med teckenspråk för deras språkliga, sociala och kulturella utveckling!

KULTUR & FRITID

Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till alla kulturutbud och fritidsverksamheter som finns i Stockholm!

TILLGÄNGLIGHET

Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till samhället och dess information på teckenspråk eller i någon annan visuell form!

UTBILDNING

Alla döva barn och ungdomar skall ha rätt till utbildning på teckenspråk oavsett skolgång och val av utbildning!

SOCIALA FRÅGOR

Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till socialt stöd och service som finns i Stockholm, på teckenspråk!

SDURs EGNA KRAV
Vi skall erbjuda en fullteckenspråkigmiljö för döva barn och ungdomar för att ge dem den tillgängliga språkmiljö de behöver för att utvecklas till harmoniska och trygga medborgare.
*Med döv menar vi barn och ungdomar med någon form av hörselnedsättning, med eller utan hjälpmedel som Cochlea Implantat och hörapparat.

Vår verksamhet

Aktiviteter


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.


LEARN MORE

Läger/Lovverksamhet


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.


LEARN MORE

Intressepolitik


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.


LEARN MORE

BLI MEDLEM HOS OSS

 

Medlemskap hos SDUR innebär att du automatiskt blir medlem även hos Stockholms Dövas förening, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Sveriges Dövas Riksförbund och får därför hem medlemstidningen Handdukis/Teckentydaren och Dövas Tidning.


Som medlem får du även flera tillfällen delta i våra olika aktiviteter till förmånliga medlemspris, rösträtt till vår årsmöte o.s.v.


Medlemsavgifter för 2022
Barn/Ungdom 0-19 år200 kr
Vuxen 20-64 år400 kr

Stödmedlemskap
Är du mellan 31 och 35 år och vill delta på SDUR:s aktiviteter så kan du bli stödmedlem förutsatt att du redan är medlem hos SDF. Då swishar du antingen beloppet eller överför till vårt plusgiro 85 06 37-0 och skickar ett mail till sdur@sdur.se med dina personuppgifter. Kostnaden för stödmedlemskapet är 50 kr.