Vilka är vi?

Vilka är vi?2019-03-12T10:55:06+00:00

STYRELSEN

 

Ellinor Persson, ordförande:
ellinor@sdur.se

Sofia Lindevall, vice ordförande:
sofia@sdur.se

David Öhman, ekonomiansvarig:
ohman@sdur.se

Leila Svetlov, ledamot:
leila@sdur.se

Martina Kvist, ledamot:
martina@sdur.se

Kalle Lemmouh, ledamot:
kalle@sdur.se

Therese Rangfeldt, ledamot:
therese@sdur.se

KANSLIET

Florian Tirnovan
Ungdomskonsulent

florian@sdur.se
Bildtelefoni: sdur@sip.omnitor.se
Skype: sdur1937
Whatsapp: 0793477827

Michelle Malchow
 Verksamhetsansvarig

michelle@sdur.se
SMS/whatsapp: 0703555998
Skype: sdur1937

VALBEREDNINGEN

Olivia Renner Balkstam

Sofie Hedlund, sammankallare

Jiin Najar

För att kontakta valberedningen: vb@sdur.se