Bli medlem

Bli medlem 2018-02-07T11:41:24+00:00

Du har några alternativ;

– Länka dig fram till SDF:s hemsida och fyll i dina uppgifter. Gå till SDFs hemsida >>

– Betala med kontanter till oss på kansliet / DUKiS med lapp där du skriver allt vi behöver –
d.v.s. namn, efternamn, adress, personnr.

Medlemskap hos SDUR innebär att du automatiskt blir medlem även hos Stockholms Dövas förening, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Sveriges Dövas Riksförbund och får därför hem medlemstidningen Handdukis/Teckentydaren och Dövas Tidning. Som medlem får du även flera tillfällen delta i våra olika aktiviteter till ett reducerat medlemspris, rösträtt till vår årsmöte o.s.v.

Medlemsavgifter för 2018
Barn/Ungdom 0-19 år 200 kr
Vuxen 20-64 år 400 kr

Stödmedlemskap
Är du mellan 31 och 35 år och vill delta på SDUR:s aktiviteter så kan du bli stödmedlem förutsatt att du redan är medlem hos SDF.

Stödmedlem 50 kr/år
Betalas in på postgiro 85 06 37-0, samtidigt som du mailar till david@sdur.se

För mera information samt på teckenspråk finns på SDF:s hemsida här 

Frågor kring medlemskapet – var god och kontakta david@sdur.se