Du har några alternativ;

Länka dig fram till SDF:s hemsida och fyll i dina uppgifter. Gå till SDFs hemsida >>

Betala med kontanter till oss på kansliet / DUKiS med lapp där du skriver allt vi behöver –
d.v.s. namn, efternamn, adress, personnummer.

Ladda ner vår app  ”SDUR” (endast Android) och betala via swish!

Medlemskap hos SDUR innebär att du automatiskt blir medlem även hos Stockholms Dövas förening, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Sveriges Dövas Riksförbund och får därför hem medlemstidningen Handdukis/Teckentydaren och Dövas Tidning. Som medlem får du även flera tillfällen delta i våra olika aktiviteter till ett reducerat medlemspris, rösträtt till vår årsmöte o.s.v.

Medlemsavgifter för 2018
Barn/Ungdom 0-19 år 200 kr
Vuxen 20-64 år 400 kr

Stödmedlemskap
Är du mellan 31 och 35 år och vill delta på SDUR:s aktiviteter så kan du bli stödmedlem förutsatt att du redan är medlem hos SDF.

Stödmedlem 50 kr/år
Betalas in på postgiro 85 06 37-0, samtidigt som du mailar till michelle@sdur.se

För mera information samt på teckenspråk finns på SDF:s hemsida här 

Frågor kring medlemskapet – var god och kontakta michelle@sdur.se