Stockholms Dövas Ungdomsråd, SDUR, är en politisk och religiös obunden organisation för barn och ungdomar mellan 6 till 30 år som använder teckenspråk.

Vi erbjuder tillgängliga (läs teckenspråkiga) verksamheter till vår målgrupp under deras fritid. Vi arrangerar läger, lovverksamhet, kurser och andra aktiviteter efter medlemmarnas önskemål. Vi har särskilda inriktade verksamhet för olika målgrupper;
”KiDS” – för barn mellan 6 och 11 år
”13-17” – för ungdomar mellan 12 och 17 år
”18-31” – för äldre ungdomar mellan 18 och 31 år
”DÖV+” – för döva med funktionsvariationer

SDUR är huvudman över fritidsgården DUKiS, en fullt teckenspråkig fritidsgård mitt i Stockholm.
På DUKiS jobbar en föreståndare samt två fritidsledare, alla är teckenspråkiga.
SDUR:s vision för våra döva* barn och ungdomar i Stockholm:

Teckenspråk
Alla döva barn och ungdomar skall ha rätt till ett liv med teckenspråk för deras språkliga, sociala och kulturella utveckling!

Tillgänglighet
Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till samhället och dess information på teckenspråk eller i någon annan visuell form!

Kultur och Fritid
Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till alla kulturutbud och fritidsverksamheter som finns i Stockholm!

Utbildning
Alla döva barn och ungdomar skall ha rätt till utbildning på teckenspråk oavsett skolgång och val av utbildning!

Sociala frågor
Alla döva barn och ungdomar skall ha tillgång till socialt stöd och service som finns i Stockholm, på teckenspråk!

SDUR:s egna krav
Vi skall erbjuda en full teckenspråkig miljö för döva barn och ungdomar för att ge dem den tillgängliga språkmiljö de behöver för att utvecklas till harmoniska och trygga medborgare.

*Med döv menar vi barn och ungdomar med någon form av hörselnedsättning, med eller utan hjälpmedel som Cochlea Implantat och hörapparat.

Historia

År 1935 ville döva ungdomar ha en egen klubb. En av ungdomarna, Stig Jakobsson, startade klubben och blev den första ordföranden för klubben som var privat och hade inte med dövföreningen att göra. Klubben hette Pelikan, därav dagens logo. Senare insåg de att ungdomsklubben borde gå under dövföreningens beskydd och då försvann namnet Pelikan och istället bildades Stockholms Dövas Ungdomsklubb den 17:e december 1937.

Klubben anordnade olika aktiviteter där alla döva barn och ungdomar fick träffas och umgås.
Allt skedde ideellt fram till år 1978 då anställdes den allra första tjänstemannen, en ungdomskonsulent.

Under slutet av 80 talet, under Åsa Gustavssons tid som ungdomskonsulent, hände det saker. Åsa ville ge ungdomarna en bra fritidsverksamhet och sökte därför pengar hos kulturförvaltningen samtidigt som psykologen Lolo Danielsson gjorde en undersökning om kulturutbudet för döva barn och ungdomar. Det visade sig att det fanns mycket mindre utbud för döva barn och ungdomar, därför anställdes en kultursekreterare och man strävade efter en fritidsgård där ungdomarna kunde hänga efter skolan. År 1992 skedde det – vi fick fritidsgården DUKiS med fritidsledare och fritidsföreståndare. Trots att fritidsgården hade öppet varje kväll, strövade vissa ungdomar ändå ute på stan och polisen ansåg detta vara ett problem. Ungdomsklubben sökte då extra pengar hos Stockholms socialnämnd och startade projektet Uppsökande verksamhet – vilket idag ledde till tjänsten verksamhetsledare som under året 2013 omvandlades till verksamhetsansvarig.

4 juli 1994 bröt klubben sig loss ur Stockholms Dövas Förening, blev en självständig organisation som fick namnet Stockholms Dövas Ungdomsråd.

SDUR är den tredje äldsta ungdomsorganisationen i Sverige efter Sociala ungdomsdemokraten och moderata ungdomspartiet.