Ungdomskonsulent
Florian Tirnovan
florian@sdur.se
Sms/whatsapp: 0793477827
Skype: sdur1937

Verksamhetsansvarig
Michelle Malchow
michelle@sdur.se
Sms/whatsapp:
0703555998
Skype: sdur1937

Fritidsföreståndare (DUKiS)
Jamila Ouahid
jamila@dukis.se
Sms/whatsapp: 0763230591

Frågor eller funderingar om vår verksamhet? Tveka inte och kontakta oss!