SDUR bedriver ett intressepolitiskt arbete för att vi vill ha ett bra samhälle för döva och hörselskadade barn och ungdomar.
SDUR arbetar med att bevaka och arbeta för våra medlemmars intressen.
SDUR bedriver detta för att främja teckenspråkets ställning i samhället.
SDUR fokuserar främst på områden som Utbildning, Teckenspråk, Sociala frågor, Tillgänglighet Arbetsmarknad, Tolk och Kultur.
SDUR bevakar även andra områden där behovet finns. Vi bedriver arbetet genom att delta i olika brukarråd, samverkanmöten och framför våra åsikter genom t.ex. remissvar och liknande.

Teckenspråk
SDUR strävar för teckenspråkets ställning i samhället, och försöker uppmärksamma allmänheten om teckenspråket.
SDUR strävar för en bra information till föräldrar och anhöriga till barn med hörselnedsättning om teckenspråkets betydelse för barnets språkutveckling.

Utbildning
SDUR strävar för en fullgod utbildning med kvalitet till döva och hörselskadade barn och ungdomar. SDUR bevakar döva och hörselskadade barn och ungdomars rätt till teckenspråk i undervisningen.
SDUR bevakar utbildningsmiljön och teckenspråksmiljön på Manillaskolan
SDUR har tagit fram en skolpolicy i samarbete med SDF.

Sociala frågor
SDUR strävar för att våra barn och ungdomar ska få ett bra socialt liv genom att kunna träffa och umgås med varandra i en teckenspråklig miljö.
Våra barn och ungdomar måste få möjlighet att träffa äldre ungdomar och få förebilder som stärker de yngre barnen och ungdomarna.
SDUR bevakar även verksamheten inom Dövteamet, Dövpsykiatriska mottagningen, BUP för döva och hörselskadade samt elevhälsan på Manillaskolan.

Tillgänglighet
SDUR strävar för total tillgänglighet för våra medlemmar i samhället.
Det ska gälla överallt, inom lokaltrafiken, sjukvården och alla andra områden.

Arbetsmarknad
SDUR bevakar arbetsmarknaden för döva och hörselskadade i Stockholms län.
SDUR har samrådsmöten med Arbetsförmedlingen för att gå igenom behovet av stöd och hjälp.
SDUR ordnar temakvällar inom arbetsmarknadsområdet.
SDUR sitter med i SDF:s arbetsmarknadsgrupp.

Tolk
SDUR bevakar och följer tolkverksamheten inom Stockholms län.
SDUR deltar aktivt i samverkansmöten hos Tolkcentralen och påverkar upphandlingssystemet.
SDUR strävar för alla döva och hörselskadades rätt till tolk oavsett vilken situation det gäller.
SDUR strävar även för valfrihet, då det är vi brukare som ska få välja när, var och vem som ska tolka oss.
SDUR sitter med i SDF:s tolkanvändargrupp.

Kultur
SDUR bevakar våra ungdomars rätt till kultur på teckenspråk.
SDUR strävar för att det skall erbjudas kultur på till våra medlemmar på deras villkor.