Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) och Stockholms Dövas Förening (SDF) har gjort en film tillsammans med Dramaski AB som ska sprida information om teckenspråkets betydelse till bland annat föräldrar till döva eller hörselskadade barn.

Vi har även skapat en hemsida med olika information till hörande föräldrar som vill veta allt angående döva och hörselskadade barn och ungdomar. www.barnhorsel.se