Här finns det information om vårt intressepolitiska arbete, om vad vi strävar för och vad vi vill.

Vi har olika informationsmaterial som SDUR har producerat, både till våra medlemmar och till myndigheterna samt till de som behöver information om svenskt teckenspråk.
Att kunskapen om teckenspråkets betydelse och dess status som ett eget språk ska spridas så mycket som möjligt.
Detta gör vi genom att ha informationsmaterial som kan delas ut till allmänheten för en ökad kunskap.

Om ni sitter på en bra idé till ett nytt informationsmaterial – tveka då inte att ta kontakt med oss!