Vi blev runt 20 medlemmar på plats för rådsmötet. Innan mötet
bjöd vi på lättare middag, sen var det dags för rådsmötet. Detta
rådsmötet var annorlunda från alla tidigare då SDUR vill tänka nytt
och förändras dås styrelsen kände att SDUR behöver en nystart
och nytänkande för att göra verksamheten mer attraltivt.
Det är ett stort problem som vi måste ta tag i, därför är temat för
2018 ”Du bestämmer!”, det innebär alltså att… DU BESTÄMMER!

Vi har ordnat flera olika aktiviteter för alla åldersgrupper efter
medlemmarnas önskemål, det händer att aktiviteterna ställs in
trots priset är riktigt bra och aktiviteten är unikt. Vari ligger
problemet egentligen? Vi pratade mycket om det under
rådsmötet, vissa visste inte att de kunde använda oss till och
ordna deras drömaktiviteter till ett bra pris. Seså, hör nu av er till
oss på kansliet!

Under mötet togs det också upp mycket om dövas rätt till
teckenspråk, många ansåg att vi döva hade blivit motarbetade på
sistone på alla olika insatser och det är viktigt att vi vaknar upp
och kämpar för våra rättigheter. Efter ordförande Julius förklarat
mötet avslutat var alla stärkta och enade om en sak, att kämpa för
döva ungdomars rättigheter i Stockholm!