Flera av våra medlemmar fick problem med att åka gokart hos anläggningen Gokart Stockholm AB i Globen för ett par år sen. De fick inte åka gokart av anledningen att de var döva vilket är helt oacceptabelt.

Vi hade möte med dem strax efter händelsen och nu har de meddelat att de internt ändrat i sina rutiner genom tillgängliggörande i form av textning i sina instruktionsvideor. De medger också att den situation som uppstod var rentav olycklig och berodde mest på okunskap. De hälsar också att döva naturligtvis är välkomna att köra gokart hos dem.

Vi välkomnar beskedet, det är också skönt att kunna en dag med kompisarna spontant åka gokart utan att behöva boka tolk i flera veckor förväg.