Personal

//Personal
Personal 2018-01-30T14:44:16+00:00

Vi är tre som jobbar på fritidsgården. Fritidsföreståndare Jamila Ouahid tillsammans med fritidsledarna Sebastian Capdevila och Mikael Öhlund.

Mikael, Jamila och Sebastian