Vi är tre som jobbar på fritidsgården. Fritidsföreståndare Jamila Ouahid tillsammans med fritidsledarna Pauline Englund och Elias Tebibel.

Pauline, Jamila & Elias