Personal

//Personal
Personal2018-11-01T10:35:55+00:00

Vi är tre som jobbar på fritidsgården. Fritidsföreståndare Jamila Ouahid tillsammans med fritidsledarna Pauline Englund och Elias Tebibel.

Pauline, Jamila & Elias