För frågor som rör fritidsgården eller uthyrning, kontakta oss!

Mail: jamila@dukis.se
Mobilnummer (ENDAST SMS/videosamtal): +46 76 323 05 91

Fritidsföreståndare 
Jamila Ouahid
jamila@dukis.se
Sms/whatsapp: 0763230591