Medlemskap hos SDUR innebär att du automatiskt blir medlem även hos Stockholms Dövas förening, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Sveriges Dövas Riksförbund och får därför hem medlemstidningen Handdukis/Teckentydaren och Dövas Tidning. Som medlem får du även flera tillfällen delta i våra olika aktiviteter till förmånliga medlemspris, rösträtt till vår årsmöte o.s.v.

Medlemsavgifter för 2020
Barn/Ungdom 0-19 år 200 kr
Vuxen 20-64 år 400 kr

Stödmedlemskap
Är du mellan 31 och 35 år och vill delta på SDUR:s aktiviteter så kan du bli stödmedlem förutsatt att du redan är medlem hos SDF. Då swishar du antingen beloppet eller överför till vårt plusgiro 85 06 37-0 och skickar ett mail till michelle@sdur.se med dina personuppgifter. Kostnaden för stödmedlemskapet är 50 kr.