Här kan ni ta del av årsmöteshandlingarna inför årsmötet den 21 augusti 18.00 på DUKiS.
Inga motioner eller propositioner har inkommit.

Vid frågor som rör valberedningens förslag, kontakta vb@sdur.se.
Vid frågor som rör årsmötet och handlingarna, kontakta ungdomskonsulent Florian via florian@sdur.se.

Dagordning årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Bokslut och revisorsberättelse 2019
Valberedningens förslag