Ditt mobilnummer:

  SDURs anmälningsvillkor:

  Anmälan är bindande - du som anmäler dig samtycker till att betala fullt pris vid frånvaro. Din plats kan överlåtas till en annan person.

  Vid sjukdom, krävs det ett läkarintyg för att kunna få pengarna tillbaka.

  Läkarintyget gäller endast om datumet på intyget är före, eller samma som, själva aktivitetens startdatum.

  För att din anmälan ska gälla, måste du först betala in deltagaravgiften och det finns två olika sätt att betala in.
  Plusgiro: 85 06 37 – 0
  Swish: 1230974758

  Märk betalningen med ”vad för aktivitet + namn”