Vi genomförde vårt årsmöte fredags och den nya styrelsen består av:

Ellinor Persson, Ordförande
Sofia Lindevall, Vice ordförande
David Öhman, Kassör
Kalle Lemmouh, Ledamot
Martina Kvist, Ledamot
Therese Rangfeldt, Ledamot
Leila Svetlov, Ledamot

Leila kunde dessvärre inte närvara vid årsmötet.